AGENDA  2020 

Gener         Dissabte 25, Assemblea General Ordinària d’ACAO

Febrer        Dissabte 22, Taller a càrrec de Meritxell Fàbregas: Xarxes socials (Facebook & Instagram)

Març           CANCEL·LA - Dissabte 28,  Curs teòric – pràctic a càrrec de Pere Arche i Braulio López: Cultiu d’orquídies

Abril            CANCEL·LA - Del 10 al 13,  34a EXPOSICIÓ d’ORQUÍDIES EXÒTIQUES al Poble Espanyol 

                   Dissabte 11, SOPAR DE GALA 25è ANIVERSARI ACAO. Ja s'ha obert el llistat per reservar plaça!!       

Juny            Dissabte 13,  Xerrada mitjançant Zoom d'en David Haelterman: 'Conservación de las orquídeas en Colombia'

Juliol           Dissabte 11, Esmorzar de germanor, xerrada d'en Braulio López: 'Las orquídeas del Machu Picchu';

                     Venda final d'orquídies de la Carmen Apolo.

Setembre   Dissabte 19, Xerrada online d'en Eduardo: 'Las maravillosas orquídeas de México";

Octubre      PENDENT DE CONFIRMACIÓ - Llistat Obert

                      Dissabte 3, Sortida amb autocar a l'exposició de FronFroide (França). 

               

Les pròximes activitats es portaran a terme segons la fase en la que ens trobem del COVID-19. Per tant, hi haurà la distancia social i tothom que participi portarà la corresponent mascareta, tal com indiquen les autoritats.

  • Facebook
  • Instagram

  ©  A s s o c i a c i ó  C a t a l a n a  d' A m i c s  d e  l e s  O r q u í d i e s