Agenda 2021

Gener       Dissabte 23, ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA D’ACAO (video-conferència a les 17:30)

                    ** Dissabte 9 de Gener Trobada de socis a l’aire lliure per recollir comandes de Physan 20 i ceràmiques d’en                         Braulio; venda de testos, venda d’escorça, sphagnum i adobs, així com possible intercanvi de plantes.

 

Febrer    Dissabte 27, video-conferència (Google Meet) a les 18:00: “LIVE SOBRE MICRO-ORQUÍDIES” per Cristina Fenoll -                     Fundadora del canal de Youtube “Keep calm and grow orchids”.

 

 

 

 

 

 

Març       Dissabte 20, video-conferència (Google Meet) a les 17:00: “CULTIU DE MASDEVÀLIA”, a càrrec de Graziela Meister,                 Presidenta de la Associação Portuguesa de Orquidofilia (APO).

Abril      Dissabte 17, video-taller (Zoom/Google meet) i hora a concretar: 'INICIACIÓ EN EL CULTIU D'ORQUÍDIES' compartit                  amb la Nau Vila Besòs i amb l’Ateneu l’Harmonia. OBERT A TOTS ELS PÚBLICS!!!

Link per inscriure's: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNzH-RjWylvX8uohjivXAo0LyKNgQJdRTSXShRSFJCTH-QEA/viewform

   

Les pròximes activitats es portaran a terme segons la fase en la que ens trobem del COVID-19. Per tant, hi haurà la distancia social i tothom que participi portarà la corresponent mascareta, tal com indiquen les autoritats.

  • Facebook
  • Instagram

  ©  A s s o c i a c i ó  C a t a l a n a  d' A m i c s  d e  l e s  O r q u í d i e s