AGENDA  2020 

Gener      Dissabte 25, Assemblea General Ordinària d’ACAO

Febrer     Dissabte 22, Taller a càrrec de Meritxell Fàbregas: Xarxes socials (Facebook & Instagram)

Març        Dissabte 28,  Curs teòric – pràctic a càrrec de Pere Arche i Braulio López: Cultiu d’orquídies

Abril        Del 10 al 13,  34a EXPOSICIÓ d’ORQUÍDIES EXÒTIQUES al Poble Espanyol 

               Dissabte 11, SOPAR DE GALA 25è ANIVERSARI ACAO. Ja s'ha obert el llistat per reservar plaça!!       

Juny        Dissabte 13,  Xerrada mitjançant Zoom d'en David Haelterman: 'Conservación de las orquídeas en Colombia'

Juliol      Dissabte 11, Esmorzar de germanor, xerrada d'en Braulio López: 'Las orquídeas del Machu Picchu';

                Venda final d'orquídies de la Carmen Apolo.

                

Les pròximes activitats es portaran a terme segons la fase en la que ens trobem del COVID-19. Per tant, hi haurà la distancia social i tothom que participi portarà la corresponent mascareta, tal com indiquen les autoritats.

  • Facebook
  • Instagram

  ©  A s s o c i a c i ó  C a t a l a n a  d' A m i c s  d e  l e s  O r q u í d i e s