Associació Catalana

d'Amics de les Orquídies

Dissabte 19 d'octubre, xerrada virtual d'en Eduardo: 'Las maravillosas orquídeas de México'

Dissabte 28 de novembre, xerrada virtual  de la Graziela Meister: 'El cultiu de les Cattleyes ' -  16:00 Google Meet

Seguint les indicacions de la Generalitat de Catalunya respecte la situació actual i en concordança amb l'Ateneu l'Harmonia i el Poble Espanyol, queda cancel·lada l'Exposició d'orquídies fins l’any vinent.

 

Les activitats dels pròxims mesos resten pendents d’adjudicar nova data segons com evolucioni la situació.

Esperem que totes i tots estigueu bé i que gaudiu de les vostres orquídies aquest dies de confinament.

 

Molts ànims i fins aviat!

 

Siguiendo las indicaciones de la Generalitat de Catalunya respecto a la situación actual y en concordancia con el Pueblo Español, queda cancelada la Exposición de orquídeas hasta el próximo año.

 

Las actividades de los próximos meses quedan pendientes de adjudicar nueva fecha según evolucione la situación.

Esperamos que todas y todos estén bien y que disfruten de sus orquídeas estos días de confinamiento.

Muchos ánimos y hasta pronto!

  • Facebook
  • Instagram

  ©  A s s o c i a c i ó  C a t a l a n a  d' A m i c s  d e  l e s  O r q u í d i e s