Associació Catalana

d'Amics de les Orquídies

Seguint les indicacions de la Generalitat de Catalunya respecte la situació actual i en concordança amb l'Ateneu l'Harmonia i el Poble Espanyol, queda cancel·lada l'Exposició d'orquídies fins l’any vinent. Les activitats també han de ser cancel·lades i resten pendents  d’adjudicar nova data segons com evolucioni la situació.

Esperem que totes i tots estigueu bé i que gaudiu de les vostres orquídies aquest dies de confinament.

 

Molts ànims i fins aviat!

 

Siguiendo las indicaciones de la Generalitat de Catalunya respecto a la situación actual y en concordancia con el Pueblo Español, queda cancelada la Exposición de orquídeas hasta el próximo año. Las actividades también serán canceladas y quedan pendientes de adjudicar nueva fecha según evolucione la situación.

Esperamos que todas y todos estén bien y que disfruten de sus orquídeas estos días de confinamiento.

Muchos ánimos y hasta pronto!

  • Facebook
  • Instagram

  ©  A s s o c i a c i ó  C a t a l a n a  d' A m i c s  d e  l e s  O r q u í d i e s