Agenda 2020

Gener         Dissabte 23, ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA D’ACAO (videoconferència a les 17:30 i 18:00)

                    ** Dissabte 9 de Gener Trobada de socis a l’aire lliure per recollir comandes de Physan 20 i ceràmiques d’en                              Braulio; venda de testos, venda d’escorça, sphagnum i adobs, així com possible intercanvi de plantes.

 

Febrer        

Març           

   

Les pròximes activitats es portaran a terme segons la fase en la que ens trobem del COVID-19. Per tant, hi haurà la distancia social i tothom que participi portarà la corresponent mascareta, tal com indiquen les autoritats.

  • Facebook
  • Instagram

  ©  A s s o c i a c i ó  C a t a l a n a  d' A m i c s  d e  l e s  O r q u í d i e s