Associació Catalana

d'Amics de les Orquídies

Dissabte 9 de gener, trobada de socis a l’aire lliure per recollir comandes de Physan 20 i ceràmiques, escorça, sphagnum i adobs.

Lloc a concretar 

Dissabte 23 de Gener: ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA D’ACAO  (videoconferència)

Primera convocatòria: 17:30 h 

Segona convocatòria: 18:00 h

Seguint les indicacions de la Generalitat de Catalunya respecte la situació actual i en concordança amb l'Ateneu l'Harmonia i el Poble Espanyol, queda cancel·lada l'Exposició d'orquídies fins l’any vinent.

 

Les activitats dels pròxims mesos resten pendents d’adjudicar nova data segons com evolucioni la situació.

Esperem que totes i tots estigueu bé i que gaudiu de les vostres orquídies aquest dies de confinament.

 

Molts ànims i fins aviat!

 

Siguiendo las indicaciones de la Generalitat de Catalunya respecto a la situación actual y en concordancia con el Pueblo Español, queda cancelada la Exposición de orquídeas hasta el próximo año.

 

Las actividades de los próximos meses quedan pendientes de adjudicar nueva fecha según evolucione la situación.

Esperamos que todas y todos estén bien y que disfruten de sus orquídeas estos días de confinamiento.

Muchos ánimos y hasta pronto!

  • Facebook
  • Instagram

  ©  A s s o c i a c i ó  C a t a l a n a  d' A m i c s  d e  l e s  O r q u í d i e s