top of page

 Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? 

Identitat:                                   Associació Catalana d´Amics de les Orquídies (ACAO)

NIF:                                           G61324505

Adreça postal:                          C/ Cuba, nº 2-ap. 14 (08030-Barcelona)

Telèfon:                                     600111166

Adreça electrònica:                  info@acao.cat

Delegat de protecció (DPO):  No n´hi ha

Contacte amb el DPO:            No n´hi ha

 

 

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

 

A l´Associació Catalana d´Amics de les Orquídies (ACAO) tractem la informació que ens faciliteu les persones interessades (o els vostres representants) amb la finalitat de:

 

 • Gestionar la relació amb els nostres associats i usuaris;

 • Gestionar les consultes i peticions d´informació que rebem;

 • Enviar informació d´interès sobre els nostres serveis i activitats als socis, usuaris i interessats.

 

Amb les vostres dades, no elaborarem perfils comercials ni prendrem decisions automatitzades sobre la base de les vostres dades.

 

 

 

Quin tipus de dades recollim?

 

En aquesta pàgina web de l´ACAO recollim les següents dades:

 

 • Dades identificatives: nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic.

 • Si us feu socis, amés, recollirem les dades bancàries necessàries per a poder-nos efectuar el pagament de les quotes d´associats.

 

No recollim ni tractem categories especials de dades.

Si no ens voleu proporcionar alguna d´aquestes dades, o us oposeu al seu tractament o ens sol·liciteu la supressió de les mateixes, no us podrem prestar els serveis encomanats com a finalitat del tractament.

 

 

 

Quant de temps conservarem les vostres dades?

 

Les dades personals que ens proporcioneu es conservaran:

 

 • Mentre duri la nostra relació associativa, en primer lloc;

 • Mentre no us oposeu al tractament o ens sol·liciteu la supressió de les dades i es mantingui l´interès legítim del responsable, en segon lloc;

 • Mentre les vostres dades s´hagin de conservar per una obligació legal.

 

 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 

La base legal per al tractament de les vostres dades és:

 

 • Consentiment exprés obtingut de l´interessat, per al cas dels associats i en primer lloc; i de forma subsidiària, interès legítim del responsable per als associats i proveïdors;

 • Consentiment exprés obtingut de l´interessat, per al cas dels interessats que ens sol·liciten informació.

 

Si heu marcat la casella corresponent, la base legal per enviar-vos informació sobre els nostres serveis serà el vostre consentiment, el qual podreu retirar en qualsevol moment.

 

 

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 

Les vostres dades personals no es comunicaran a cap altra empresa, ni s´utilitzaran per cap altra finalitat, excepte que sigui necessari per a realitzar alguna activitat o excursió.

 

No obstant, sí que es podran comunicar les vostres dades quan:

 

 • La comunicació es faci en compliment d´una obligació legal, o

 • La comunicació es faci en interès legítim i ponderat del responsable.

 

Les vostres dades sí que seran cedides necessàriament, per a poder prestar-vos els serveis encomanats, a:

 • Gestoria.

 • Entitat financera, per a la gestió de les quotes periòdiques de l´associació.

En aquests casos, la cessió es fa a empreses de la UE que formen part de l´espai de seguretat per a la transferència de dades personals.

 

 

 

Quins són els vostres drets?

 

 •  Qualsevol persona té dret a obtenir informació d´aquesta entitat sobre si estem tractant dades personals que la concerneixin o no.

 

 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o incompletes o, si s´escau, sol·licitar-ne la supressió, entre d´altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

 

 • En determinades circumstàncies previstes a l´article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

 

 • Els interessats poden oposar-se al tractament de les dades amb finalitats de màrqueting o publicitat, inclosa l´elaboració de perfils.

 

 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats també tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d´ús comú i lectura mecánica, i a transmetre´ls a un altre responsable.

 

 • Els interessats poden revocar el consentiment que hagin atorgat en qualsevol moment, quan aquest consentiment sigui la base jurídica amb què es tractin les dades, sol·licitant-ho a les adreces següents.  

 

 

 

Com podeu exercir els vostres drets?

 

 • Mitjançant un escrit adreçat a Carrer Cuba, número 2, apartat 14 (CP 08030 -Barcelona)

 • Mitjançant l´adreça de correu electrònic:    info@acao.cat

 

En ambdós casos, i per tal d´acreditar la vostra identitat, haureu d´adjuntar una còpia del vostre document d´identitat.

 

 

 

Quines vies de reclamació hi ha?

 

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l´Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).  

bottom of page