Material disponible pels socis

Escorça Orchiata  Classic 5 l.  

( 6 - 9 mm )

 

Escorça Orchiata  Power 5 l.

( 9 - 12 mm )

 

Escorça Orchiata  Power +  5 l.

( 12 - 18 mm )

Sphagnum Paquet

Sphagnum Placa

Adob Peters Creixement  10-52-10

Adob Peters Manteniment   20-20-20

Adob Peters Floració  15-11-29

Osmocote

 

Physan: Un tap / 2L

* 250 ml

* 1000 ml

 

Testos de fang 

 

 

Disponibles actualment

 

Esquerre: 25 x 6 cm

 

Dreta: 15 x 5 cm

Abaix: 15 x 5 cm

Outlet - 1 eur

  • Facebook
  • Instagram

  ©  A s s o c i a c i ó  C a t a l a n a  d' A m i c s  d e  l e s  O r q u í d i e s