BOTIGA

Escorça Orchiata  Clasic 5 l.  

Escorça Orchiata  Power 5 l.

Escorça Orchiata  Power +  5 l.

Adob Peters Creixement  30-10-10

Adob Peters Manteniment   20-20-20

Adob Peters Floració  10-30-20

Osmocote

Rizosan

Testos de fang 

Sphagnum Paquet

Sphagnum Placa 

Penja bolsos

Orchiata-Classic-RGB-300ppi.jpg
Orchiata-Power-RGB-300ppi.jpg
ATENCIÓ
Vols comprar material ?
Orchiata-Power-Plus-RGB-300ppi-1.jpg
  • Facebook
  • Instagram

  ©  A s s o c i a c i ó  C a t a l a n a  d' A m i c s  d e  l e s  O r q u í d i e s