3aexpo.JPG

 

 3a  EXPOSICIÓ

O R Q U Í D I E S

E X Ò T I Q U E S

Hivernacle

Parc de la Ciutadella 1997