Agenda

Ene
27
Sab
Assamblea General Ordinaria de Socis 2017 @ Casal Harmonia
Ene 27 a las 11:00 – 13:30

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de L’acta de l’Assemblea anterior.

2. Memòria d’activitats 2017

3. Presentació Memòria econòmica 2017 per la seva aprovació. La documentació que es presentarà estarà a disposició dels associats, des de 5 dies abans, a la seu social; els que estigueu interessats en consultar-la, haureu d’avisar al telèfon de l Associació (Tel 600 111 166), per que algú de la Junta us la pugui mostrar.

4. Altes i baixes de socis

5. Eleccions de nous càrrecs. Us informem que la junta actual ja hem estat 4 anys en el càrrec i que ja toca renovar-la. Tothom que vulgui pot presentar la seva candidatura.